Welkom bij Studio Social Impact

Innoveren en transformeren, maar hoe dan?

Organisaties weten het vaak maar al te goed. Vernieuwen en veranderen is nodig om te overleven, of om betere dienstverlening te kunnen bieden. Ook in de maatschappelijke sector is het erg belangrijk om te innoveren en te transformeren om relevant te blijven.

Studio Social Impact heeft als doel de maatschappelijke sector te versterken. De organisatie adviseert en ondersteunt organisaties bij sociale en culturele vernieuwingen.

Samen met de opdrachtgevers gaan we meer impact maken. Aan de hand van een logische methodiek werken we aan 'impactoptimalisatie'. We willen zoveel mogelijk betekenen binnen de mogelijkheden die we hebben. De methodiek is gericht op conceptontwikkeling, implementatie en borging van vernieuwingen.

Naast het samen werken aan innovaties, vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers, de volgende innovaties makkelijker zelf kunnen starten en uitvoeren.

De resultaten zijn divers en kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het imago, de flexibiliteit en de weerbaarheid van de organisatie, de ontwikkeling van de medewerkers, meer sociale en culturele innovatie , lagere zorgkosten, de ontwikkeling van inwoners, efficiëntere bedrijfsvoering, etc. Allemaal ingrediënten om meer impact te maken.

Overge dienstverlening betreft: organisatieontwikkeling, gedragsverandering, problemsolving, trainen, strategische en financiële vraagstukken. Klik hiervoor meer uitleg van de producten.


In Flow Naar Impactoptimalisatie!